Μηχανές Ροφημάτων

Πατήστε εδώ για να δείτε ένα video σχετικά με το σύστημα Cafitesse.

Cafitesse 50
'Υψος 56.0cm, Πλάτος 33.0cm,
Βάθος 36.0cm
Cafitesse 60
'Υψος 67.5cm, Πλάτος 42.0cm,
Βάθος 40.0cm
Cafitesse 110
'Υψος 64.5cm, Πλάτος 21.0cm,
Βάθος 45.5cm
Cafitesse 120
'Υψος 64.5cm, Πλάτος 21.0cm,
Βάθος 45.5cm
Cafitesse 300
'Υψος 74.5cm, Πλάτος 43.0cm,
Βάθος 52.5cm
Cafitesse 600
'Υψος 99.0cm, Πλάτος 62.0cm,
Βάθος 57.0cm
Cafitesse 700
'Υψος 84.5cm, Πλάτος 120.0cm,
Βάθος 71.3cm